Presentació als medis de comunicació de Madrid de l’estudi de “l’observatori de productes frescs d’ALDI a Espanya”

Video